Vyvinuli jsme inkubační schránku LOSOSA pro inkubaci jiker v mateřském toku!

Organizace Beleco společně s Ostravskou univerzitou Katedrou fyzické geografie a geoekologie získala podporu projektu v dotačním titulu TAČR Program ZETA. Projekt se zabýval inovací inkubačních schránek a vývojem metodiky pro inkubaci jiker lososovitých ryb v mateřském toku pro potřeby repatriace a posílení lokálních populací zájmových druhů. Zájmovými druhy jsou rapidně oslabující populace pstruha obecného, lipana podhorní a populace lososa obecného, o jehož repatriaci je v ČR usilováno od roku 1998. Externími aplikačními partnery projektu Ministerstvo životního prostředí, Vojenské lesy a statky divize Lipník n. Bečvou, Český rybářský svaz ÚS pro Severní Moravu a Slezsko, a dva správy dvou národních parků Krkonošského a Českého Švýcarska. Výstupy projektu můžete nalézt ZDE.

Více o projektu

Pracujeme na dalším vývoji inkubační schránky a metodiky!

Organizace Beleco společně s Ostravskou univerzitou Katedrou fyzické geografie a geoekologie pokračuje na vývoji inkubační schránky LOSOSA v rámci projektu Inovace a aplikace metody inkubace jiker ohrožených druhů ryb a mihulí v prostředí mateřských toků. Projekt byl podpořen v rámci výzvy Call-1 Rago pro ekosystémy a biodiverzitu předložených v rámci Programu CZ-Environment financovaného z Norských fondů 2014-2021.

Aktuality projektu

 

Beleco-logo