Pracujeme na vývoji metodiky!

Organizace Beleco společně s Ostravskou univerzitou Katedrou fyzické geografie a geoekologie získala podporu projektu v dotačním titulu TAČR Program ZETA. Projekt se bude zabývat inovací inkubačních schránek a vývojem metodiky pro inkubaci jiker lososovitých ryb v mateřském toku pro potřeby repatriace a posílení lokálních populací zájmových druhů. Zájmovými druhy jsou rapidně oslabující populace pstruha obecného, lipana podhorní a populace lososa obecného, o jehož repatriaci je v ČR usilováno od roku 1998. Externími aplikačními partnery projektu Ministerstvo životního prostředí, Vojenské lesy a statky divize Lipník n. Bečvou, Český rybářský svaz ÚS pro Severní Moravu a Slezsko, a dva správy dvou národních parků Krkonošského a Českého Švýcarska. Projekt bude probíhat dva roky od zahájení v červnu 2019.

 

Beleco-logo

Více o projektu

Sledujte nás

Sledujte naše aktivity na těchto kanálech: